ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.)ครั้งที่ 2/2566

วันที่ (8 พ.ค.66) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและพิจารณาในเรื่องประเด็นต่างๆ อาทิ ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดในระยะ 5 ปี โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจลังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค และแผนในระดับต่างๆ รวมทั้งศักยภาพของกลุ่มจังหวัด สถานการณ์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และผลการดำเนินการที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 2566 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณ 11 โครงการ เป็นเงินจำนวน 239,025,300 บาท ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน 149,521,521 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 148,227,383.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.01 แบ่งเป็นงบลงทุนจำนวน 211,550,900 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 126,030,761.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.58 งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นจำนวน 27,474,400 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 22,196,622 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.79
 
 

cr: PR.Surat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *