คณะผู้บริหารกลุ่ม

นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายอภินันท์ เผือกผ่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
-ว่าง-

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา