กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตราประจำจังหวัด
คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย
หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

นายวิสา พูลศิริรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ตราประจำจังหวัด
คำขวัญประจำจังหวัด
ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม
ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี
ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตราประจำจังหวัด
คำขวัญประจำจังหวัด
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ
มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม
กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร
ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ตราประจำจังหวัด
คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว
พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ
ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ตราประจำจังหวัด
คำขวัญประจำจังหวัด
นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ
เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า
ศูนย์การค้าแดนใต้