ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 30 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่)

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2565 โดยในที่ประชุมได้มีประเด็นในการพิจารณา ดังนี้

1. เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าประสงค์ และแนวทางพัฒนาในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

2.พิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 62 โครงการ งบประมาณ 1,429,784,900 บาท ในการนี้มี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหนัาสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอัมรินทร์ นวลน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธสาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ผู้แทนผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4 สำนักงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

 

ภาพและข่าวจาก:ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล พรหมเจียม เลขานุการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายศักดาพร รัตนสุภา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *