ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา เวลา 09.00 น.

วันที่ 7 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย CD โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นประธานการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการจังหวัดต่างฯ ทั้ง 5 จังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคประชาสังคม รวมจำนวน 140 คน โดยมี ผศ.ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการดำเนิน โดยในการประชุมมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนา

” พัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ สู่ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพ และมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน “

ประเด็นการพัฒนา

1. การพัฒนาการเกษตร (ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และไม้เศรษฐกิจ)

2.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

3.การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งโลจิสติกส์ เครื่อข่ายการสื่อสาร และพลังงาน

5. การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดูภาพการประชุมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Goheau19DoVD9DWukbmNmHycbuqo7Keb?usp=sharing

ภาพและข่าวจาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,นางสาวสุธิดา ขุนดำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *