ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีภาคเอกชน นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายกฤษณ์ เชาวบวร ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นาย กรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนส่วนราชการซื้งเป็นคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกียวข้องเพื่อร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า และพิจารณาขอเสนอในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น

             – เร่งรัดการติดตามขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อ
โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai Beef

               – เร่งรัดการติดตามขับเคลื่อนโครงการยกระดับศักยภาพการผลิตแพะ

              – ติดตามการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา

             – ติดตามโครงการด้านการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การจัดตั้ง Oil Palm City)

               – ติดตามโครงการ Oleochemical

              – เร่งรัดการติดตามขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางหลวงปู่ทวด

               – ติดตามโครงการขยายเส้นทางหลวง หมายเลข 415 ระหว่างอำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี-ทับปุด-พังงา ตอนบางคราม-พนม ช่วงระหว่างกม. 21+381
– กม. 48+161

               – ติดตามการดำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 401
จังหวัดสุราษฎร์ธานี – อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ช่วง กม. 128+024
– กม. 145+542

ข้อเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

  ข้อเสนอจากภาคเอกชน

   นายกฤษณ์ เชาวบวร

  1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยใช้ศักยภาพความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ควายปลัก ทะเลน้อย/แรมซาไซด์) และศิลปะการแสดงมโนราห์

เสนอโดย นายกฤษณ์ เชาวบวร

   นายกรกฏ เตติรานนท์

  1. แต่งตั้งคณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคเนื้อ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
  2. โครงการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
  3. เร่งรัดรัฐบาลจัดสรรงบประมาณโครงการทางรถไฟสุราษฎร์ธานี – ดอนสัก

คลิกดูภาพการประชุม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *