ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (8 มี.ค.66) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อไปดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางศาล การชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การจ่ายเงินคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง การซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดของกลุ่มจังหวัด รวมถึงประเด็นการโอนทรัพย์สิน และในประเด็นอื่นๆ ที่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณ 16 โครงการ งบประมาณจำนวน 344,209,900 บาท ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO งบลงทุน) แล้วจำนวน 193,465,826.16 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 23,271,387.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.76 แบ่งเป็นงบลงทุน จำนวน 301,761,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14,269,023.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.73 งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น จำนวน 42,448,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,002,363.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.21 ปัจจุบันอยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศ

ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8 โครงการ งบประมาณ 132,388,260 บาท ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO งบลงทุน) แล้วจำนวน 95,126,826 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 20,089,864.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.17 แบ่งเป็นงบลงทุน 106,550,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 14,269,023.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.40 งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น จำนวน 25,838,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,820,840.13 คิดเป็นร้อยละ 22.53

ที่มาภาพ pr.surat สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *