ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565

( 23มิ.ย.65) ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดและออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webx Meeting พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณา ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม การสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายใต้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงแผ่นดิน โครงข่ายคมนาคมทางราง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ชุมพร-สุราษฎร์ธานี โครงข่ายคมนาคมทางราง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างรถไฟ ทางคู่สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา โครงข่ายคมนาคมทางราง และขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ โครงการข่ายคมนาคมทางราง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง (Monorail) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการเสนอโครงการก่อสร้าง เลี่ยงเมืองหาดใหญ่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางน้ำ และเร่งขับเคลื่อนผลักดันการสนับสนุนให้จัดตั้งสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาพัทลุง และเสนอโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาแห่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ สิ่งศักดิ์สิทธิที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มจังหวัด (12 นักษัตร) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และโครงการเปิดตลาดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยการ Rally ทั้งนี้ ประชุมมีการนำเสนอข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม การสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายใต้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงแผ่นดิน การนำข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางรางนำเสนอโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ โครงการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุง การจัดตั้งคณะกรรมการ โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai Beef โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่ - ชายแดน/มาเลเซีย โครงการนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเป็นต้นเพื่อการพิจารณาดังกล่าว.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *