“โครงการประเภทถนนงบกลุ่มจังหวัดปี 2566” วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ พื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี อ.ระโนด จ.สงขลา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

“โครงการประเภทถนนงบกลุ่มจังหวัดปี 2566”
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.
ณ พื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.ระโนด จ.สงขลา
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ได้มอบหมายให้ นายศักดาพร รัตนสุภา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ จำนวน 4 โครงการดังนี้
1.โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนห้วยปริก – บ้านส้อง งบประมาณ 50,000,000 บาท
2.โครงการบูรณาการและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนสายรองเชื่อมโยงถนนสายหลัก
สนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา งบประมาณ 49,865,000 บาท
3.โครงการยกระดับมาตรฐานทางถนนสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงถนนสายหลักจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง งบประมาณ 49,000,000 บาท
4.โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว งบประมาณ 50,000,000 บาท
ในการนี้มีนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา
นายอัมรินทร์ นวลน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ภาพและข่าว : ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล พรหมเจียม เลขานุการ รอง ผวจ (นายศักดาพร รัตนสุภา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น