ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2564 (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
ระเบียบวาระการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประจำปีงบประมาณ พศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการประจำปีงบประมาณ พศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
4.2 การโอนทรัพย์สินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *