ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (OSM)

ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (OSM) 
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. 
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex Meeting 

สามารถเข้าประชุมได้ที่ link ► https://sru.webex.com/meet/vijvut.tji
เอกสารการประชุม link► https://drive.google.com/drive/folders/1X0n4piuVVM7cO5Qv-KOAWWDcGJxx8tSa?usp=sharing
มีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อ 
คุณประภาศรี รักษ์บางแหลม 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
โทรศัพท์ 0897704050