ข่าวประชาสัมพันธ์

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีนำข้าราชการร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564” ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้(21 ต.ค.64) ที่บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564” โดยได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ก่อนร่วมทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ โดยดำเนินกิจกรรมในลักษณะ New Normal ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ และต้องการให้มีการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”