ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นประธานประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ ห้องริมน้ำ ชั้น 1 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี