ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เชื่อมโยงแผ่นดินทอง

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เชื่อมโยงแผ่นดินทอง ปรองดองสองฝั่งทะเล อ่าวไทย – อันดามัน 13 – 16 สิงหาคมณ 2557 ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมดวงจิตต์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต