ชมทุ่งดอกบัวสีชมพู ทะเลสีหวานกลางพัทลุง

บึงบัวที่ทะเลน้อยนั้นนับว่ามีความสวยงามน้องๆไม่แพ้ทุ่งดอกบัวที่บึงหนองหานที่ขึ้นชื่อจังหวัดอุดรธานีเลยทีเดียว ที่ทะเลน้อยมีพื้นที่บริเวณพื้นน้ำเหมาะแก่การขึ้นของพืชพรรณไม้น้ำที่หลายชนิด เช่น กง สาหร่าย กระจูด ผักตบ รวมไปถึงดอกบัวสายที่ขึ้นกันอยู่เป็นทุ่งสวยงามโดยเฉพาะช่วงเช้าๆ จุดชมดอกบัวนั้นจะกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทะเลน้อย แต่จุดที่มีดอกบัวมากคือบริเวณทางทิศตะวันตก ติดกับท่าขึ้นเรือของทะเลน้อย นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถนั่งเรือชมทะเลดอกบัวได้อย่างใกล้ชิด หรือชมจากบนฝั่งก็ได้