ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส้มโอทับทิมสยาม

ส้มโอทับทิมสยาม ราคาส่ง, ราคาถูก, กิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม เมืองปากพนัง

สวนศรีสยาม (สวนน้องแดง-พี่ศรี) รับรองรสชาติ ความอร่อย ไม่อร่อยเก็บไว้ยินดีคืนเงิน

103 หมู่ 2 (บ้านบนเนิน) ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
โทร. 063-387-7739 , 065-7373615 (ศรี)

LINE ID (เบอร์โทรศัพท์) :  0633877739