โครงการอบรมให้ความรู้ด้านท่องเที่ยว ในการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

Workshop ทำคอนเทนต์ & ถ่ายภาพ
(สร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ อย่างไรใหปัง)

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 1/2565

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัคร อบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในแหล่งท่องเที่ยว (Life Guard ONE STAR)

รับสมัคร อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ

พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ

อ่านเพิ่มเติม