ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน

ลำดับที่ ภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผู้อ่าน วันที่
1
2379 10 ก.ย. 2560
2
1965 5 ต.ค. 2560
3
655 21 ต.ค. 2563
4
643 21 ต.ค. 2563
5
514 21 ต.ค. 2563
6
453 22 ต.ค. 2563
7
444 26 ต.ค. 2563
8
436 26 ต.ค. 2563
9
312 26 ต.ค. 2563
10
276 27 ต.ค. 2563
11
282 27 ต.ค. 2563
12
300 27 ต.ค. 2563
จำนวน 12 กิจกรรม

ผู้ชมมาก 5 อันดับ

ไข่เค็มสุมาลี
วันชัยไข่เค็ม
ส้มโอทับทิมสยาม
เครื่องแกงตำมือ (แกงส้ม)
น้ำพริกหอยนางรม