ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน

ลำดับที่ ภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผู้อ่าน วันที่
1
2046 10 ก.ย. 2560
2
1684 5 ต.ค. 2560
3
354 21 ต.ค. 2563
4
348 21 ต.ค. 2563
5
268 21 ต.ค. 2563
6
220 22 ต.ค. 2563
7
220 26 ต.ค. 2563
8
210 26 ต.ค. 2563
9
158 26 ต.ค. 2563
10
130 27 ต.ค. 2563
11
138 27 ต.ค. 2563
12
148 27 ต.ค. 2563
จำนวน 12 กิจกรรม

ผู้ชมมาก 5 อันดับ

ไข่เค็มสุมาลี
วันชัยไข่เค็ม
ส้มโอทับทิมสยาม
เครื่องแกงตำมือ (แกงส้ม)
น้ำพริกหอยนางรม