ช่องทางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2565 ผ่าน Cisco webex

ช่องทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2565 Meeting link: https://moivcs.webex.com/moivcs/j.php?MTID=mbc165fe41fa46b3e74bb55a5a15eb2e0 Meeting number: 2510 738 4063 Meeting password: 12345 Join from a video or application Dial 25107384063@moivcs.webex.com You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number. Join by phone Use VoIP only

มีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อ คุณประภาศรี รักษ์บางแหลม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โทรศัพท์ 0897704050

วาระการประชุม และรายละเอียดประกอบวาระการประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2565

https://drive.google.com/file/d/1QqK1yfYJNY3FVfa1aRNdaupf04KIpZPQ/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น